gezinszorg_1.jpg

Gezinszorg

​​​​​​​​​​​Gezinszorg is bedoeld voor zorgbehoevende mensen die nog thuis wonen en voor mensen die hulp kunnen gebruiken in het huishouden. De verzorgenden van de dienst voor gezinszorg komen aan huis en helpen met huishoudelijk werk, verzorging, begeleiding en ondersteuning. Je hoeft niet oud of ziek te zijn om beroep te doen op gezinszorg. Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Zo helpt de dienst voor gezinszorg bijvoorbeeld ook door werk uit handen te nemen als de zorg voor de kinderen teveel is in combinatie met het huishoudelijk werk. Soms ligt de taak van de verzorgende eerder in het aanleren dan in het overnemen. Je spreekt samen met de maatschappelijk werkster af wat precies de bedoeling van de gezinszorg is en wat de taak van de verzorgenden is.

Voorwaarden

  • Je woont thuis. 
  • Je bent zorgbehoevend of je kan hulp gebruiken in het huishouden of bij een ander aspect van het dagelijks leven.

Procedure

Je neemt contact met de thuiszorgdienst voor de aanvraag. De maatschappelijk werkster komt aan huis om de hulp op te starten en de afspraken te overlopen. Je kan zelf aangeven hoe vaak en wanneer je hulp wil en wat de taken zijn die de verzorgende moet doen.

Bedrag

De prijs per uur wordt berekend op basis van je inkomen, je gezinssituatie en je zorgbehoevendheid. Aan het einde van de maand volgend op de geleverde prestaties ontvang je een factuur. 

Uitzonderingen

n.v.t.

Regelgeving