Besluitenlijst burgemeester

Je kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijst zijn vermeld. Contacteer hiervoor de dienst onder aan de pagina.

Tegen besluiten kan in sommige gevallen een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Meer informatie hierover vind je bij de klachtenwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

2019

 • 06 februari 2019:
  Aanduiden waarnemend burgemeester van 06.02.2019 tem 10.02.2019 (gepubliceerd op 08.02.2019)
 • 15 januari 2019
  Besluit ongeschikt en onbewoonbaar verklaren van een woning Verloren kost
  (gepubliceerd op 25.01.2019)
 • 07 januari 2019:
  Ondertekenen van aktes en attesten. Goedkeuring
  (gepubliceerd op 14.01.2019)

Contactinformatie