Besluitenlijst burgemeester

Je kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijst zijn vermeld. Contacteer hiervoor de dienst onder aan de pagina.

Tegen besluiten kan in sommige gevallen een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Meer informatie hierover vind je bij de klachtenwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Beslissingen raadplegen
De titels van de besluiten burgemeester kan je online raadplegen. 

  1. Surf naar de kalender met de zittingen. 
  2. Ga naar de datum van de zitting. 
  3. Klik op grijze balkje van de zitting ('BURG') om de titels van de beslissingen te bekijken. 

Beslissingen raadplegen

Wil je een besluit burgemeester opvragen? Volg dan de procedure openbaarheid van bestuur.

Archief besluitenlijst burgemeester

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Contactinformatie