subsidie-banner.jpg

Projectsubsidie Gevelverfraaiing en verduurzaming kernwinkelgebied

Subsidies ter versterking kernwinkelgebied

De stad Maaseik zet op verschillende manieren in op kernversterking, hieronder viel onder meer de subsidie gevelverfraaiing en aanpassingswerken handelspanden. Deze subsidie, welke afliep eind 2021, diende de afgelopen jaren als motivatie voor eigenaars van handelspanden om zowel functionele als esthetische verbeteringen door te voeren.

Dit was een groot succes waar verscheidene eigenaars van handelspanden in het kernwinkelgebied gebruik van maakten. Hierdoor werden meerdere renovaties doorgevoerd de afgelopen jaren wat zorgde voor een mooie en aantrekkelijkere handelskern.

Wegens de positieve impact hiervan besliste de stad Maaseik om daarom ook in te schrijven op een nieuwe, gelijkaardige maatregel welke gecofinancierd wordt door de Vlaamse Overheid. Maaseik is immers een ondernemersvriendelijke stad en wil zich verder uitbouwen tot een levendige handels- en horecastad.

Wat is nieuw?

Deze nieuwe subsidie heeft een bredere insteek dan de voorgaande. Ze heeft als doelstelling de totstandkoming van een klimaatbestendige en attractieve handelskern. Dit door concreet de handelspanden in het kernwinkelgebied te verfraaien en/of te verduurzamen. Bijvoorbeeld door gevelverfraaiing, vergroening van het pand, zuinig energieverbruik, een geoptimaliseerde indeling en/of een verweving met andere functies.

Wat houdt de subsidie in?

Stad Maaseik stelt een bedrag van € 100.000 ter beschikking, verspreid over 4 jaar. Het project start op 1 september 2022 en loopt af op 31 augustus 2026.

De subsidie voor dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (50%) in samenwerking met stad Maaseik (50%).

De uit te voeren werken moeten minimaal € 2000 excl. btw bedragen. De subsidie bestaat uit de tussenkomst van 50% van het factuurbedrag excl. btw met een maximum van € 10.000 per handelspand.

Meer info en premie aanvragen

Wil je aanspraak maken op deze interessante subsidie voor het renoveren van jouw gevel of voor aanpassingswerken aan je handelspand binnen het kernwinkelgebied? Aarzel niet en neem contact op met de dienst Lokale Economie via 089 56 05 06 of economie@maaseik.be.

Reglement premiestelsel kernwinkelgebied

Aanvraagformulier premiestelsel kernwinkelgebied

Contactinformatie