subsidie-banner.jpg

Projectsubsidie Gevelverfraaiing en verduurzaming kernwinkelgebied

Subsidies ter versterking kernwinkelgebied

De stad Maaseik zet op verschillende manieren in op kernversterking, hieronder vallen ook enkele subsidies ter ondersteuning en bevordering van het kernwinkelgebied. Met de subsidie gevelverfraaiing en aanpassingswerken handelspanden willen we inzetten op een aantrekkelijke en duurzame winkelkern.

Doelstelling
De subsidie gevelverfraaiing en aanpassingswerken handelspanden heeft als doelstelling de totstandkoming van een klimaatbestendige en attractieve handelskern. Dit door concreet de handelspanden in het kernwinkelgebied te verfraaien en/of te verduurzamen. Bijvoorbeeld door gevelverfraaiing, vergroening van het pand, zuinig energieverbruik, een geoptimaliseerde indeling en/of een verweving met andere functies.

Wat houdt de subsidie in?
Stad Maaseik stelt een bedrag van € 100.000 ter beschikking, verspreid over 4 jaar. Het project loopt af op 31 augustus 2026. De subsidie voor dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (50%) in samenwerking met stad Maaseik (50%). De uit te voeren werken moeten minimaal € 2000 excl. btw bedragen. De subsidie bestaat uit de tussenkomst van 50% van het factuurbedrag excl. btw met een maximum van € 10.000 per handelspand.

Meer info en premie aanvragen
Wil je bijkomende informatie ontvangen of aanspraak maken op deze interessante subsidie voor het renoveren van jouw gevel of voor aanpassingswerken aan je handelspand? Aarzel niet en neem spoedig contact op met de dienst Lokale Economie via T. 089 56 05 06 of economie@maaseik.be.

Reglement premiestelsel kernwinkelgebied

Aanvraagformulier premiestelsel kernwinkelgebied

 

Contactinformatie