subsidie-banner.jpg

Reglement premies kernwinkelgebied

Subsidies ter versterking kernwinkelgebied

De lokale handelskernen zijn de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig, de leefbaarheid ervan staat erg onder druk. Die veranderingen vinden hun oorsprong in economische ontwikkelingen op wereldvlak, e-commerce en internetverkoop, grootschalige perifere ontwikkelingen en gewijzigd koopgedrag. Vlaams minister Philippe Muyters trekt daarom 3.000.000 euro uit om gemeentes te ondersteunen bij hun kernversterkend winkelbeleid. Het is één van de maatregelen waarmee het eerder goedgekeurde decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid in praktijk wordt gebracht.

Renovatie handelspanden kern

Stad Maaseik wil de lokale handelaars in het kernwinkelgebied stimuleren met een premie voor de renovatie van de voorgevel van hun handelspand. Over een periode van 3 jaar krijgen handelaars en eigenaars van handelspanden opnieuw de mogelijkheid om per pand een subsidie van maximum € 10.000 te ontvangen. En dit voor gevelrenovatie van hun handelspand of voor aanpassingswerken om van een of meerdere panden een geschikte(re) handelszaak te maken.

Wat is nieuw?

Nieuw in dit tweede subsidiereglement is dat er ook werken aan de gevel worden gesubsidieerd die tot doel hebben handelspanden aan te passen conform het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad van Maaseik. Stad Maaseik doelt hierbij bijvoorbeeld op het verwijderen van schreeuwerige, uitstekende gevelreclameborden, het vervangen van een gesloten rolluik door een open systeem of andere storende gevelelementen. Ook vallen de herstellingswerken achteraf aan de gevel binnen deze subsidieregeling.

Wat houdt de subsidie in?

Stad Maaseik stelt een bedrag van € 75.000 ter beschikking, verspreid over 3 jaar. Het project loopt af op 31 december 2020.

De subsidie voor dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (50 %) i.s.m. Stad Maaseik (50 %).

De uit te voeren werken moeten minimaal € 2.000 excl. BTW bedragen. De subsidie bestaat uit de tussenkomst van 50 % van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van 10.000 €.

Meer info en premie aanvragen

Wil je aanspraak maken op deze interessante subsidie voor het renoveren van jouw gevel of voor aanpassingswerken aan je handelspand? Aarzel niet en neem spoedig contact op met Patricia Lehmann van onze dienst Lokale Economie via T. 089 56 05 59 of patricia.lehmann@maaseik.be. Klik hier voor het aanvraagformulier en hier voor het reglement.

Contactinformatie