Hemelwaterplan

Elke stad heeft een visie nodig, een plan met concrete handvaten waaruit acties kunnen volgen. Voor Maaseik is deze visie duidelijk: Maaseik is water, en water is Maaseik. Het stadscentrum is meer dan gewoon een stad aan het water, water is onthaasten, water is beleven. Water zorgt voor de duurzame inbreng die verweven zit in de kunst en cultuur van Maaseik.

De Bosbeek stroomt doorheen alle deelgemeenten van Maaseik. In Opoeteren snijdt ze diep in het landschap van het Kempisch Plateau, in Neeroeteren stroomt ze samen met haar zuster de Witbeek doorheen het centrum, en ten slotte in Maaseik-centrum vormt ze een groene stadsboulevard met veel mogelijkheden. Bovenstrooms ontvangen de Bosbeek en de Witbeek veel afstromend water. Door de sterke hellingen op de randen van het Kempisch Plateau zorgt dit voor grote piekdebieten in de Bosbeek. Op twee eeuwen tijd, kenden de dorpskernen een grote groei. Waar de Bosbeek en de Witbeek eerst alle ruimte hadden, is de vallei in Neeroeteren nu volgebouwd. Enerzijds hebben de waterlopen niet meer de ruimte die ze nodig hebben. Anderzijds heeft de mens het watersysteem de voorbije 100 jaar ingesteld op het zo snel mogelijk afvoeren van regenwater uit de straten en de bebouwing om waterproblemen op te lossen. Voeg daar nog eens de klimaatsverandering aan toe, dan blijkt zeker dat er te weinig ruimte is voor water.

En de Maas, de pracht van Maaseik. De Maas trad in de zomer van 2021 buiten zijn oevers, enorm buiten zijn oevers. Het was even strijden in Heppeneert, maar de muur (mits wat hulp) heeft het gehaald.

Maaseik wil water prominenter aanwezig maken in de stad. Met het 'Watermerk'-initiatief en het nieuwe plan voor duurzaam watergebruik willen we water zichtbaarder maken. Dit omvat ontharden, alternatieve verhardingen, en groene overstromingszones. De focus ligt op een brongerichte aanpak volgens de actielijst van het hemelwater- en droogteplan.

Lees hier het volledige Hemelwaterplan

Bijlagen bij het plan

Acties

Gewenst RWA-netwerk

Infiltratiepotentieel

Risicogebieden overstroming

Waterrijke gebieden