onderwijsnetwerken.jpg

Onderwijsnetwerken

Onderwijsnetwerken

Scholen, Centra voor Leerlingbegeleiding en verschillende stedelijke diensten zijn verenigd in 2 netwerken. Er is een netwerk voor het basisonderwijs en een netwerk voor het secundair onderwijs.

De netwerken werden opgericht om:

 • ervaringen en informatie uit te wisselen over onderwijsthema’s
 • gezamenlijke activiteiten te organiseren
 • tijdig knelpunten of problemen op vlak van onderwijs op te sporen en te trachten hier samen een oplossing voor te vinden

In de schoot van de netwerken ontstonden enkele projecten:

 • Hulpverleningsspel: leerlingen uit het 3de jaar secundair onderwijs maken spelenderwijs kennis met het hulpverleningsaanbod voor jongeren.
 • Drugbeleid op school: scholen werkten in een aparte werkgroep en met ondersteuning van het CAD (Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen) een gezamenlijk beleid uit voor het omgaan met verslavingsproblemen op school. Dezelfde groep werkte ook rond thema’s als pesten, GSM-gebruik, cyberpesten,… ook onder begeleiding van een deskundige.
 • Kindercarnaval Maaseik: de lagere scholen in Neeroeteren en Maaseik organiseren al enkele jaren samen de kindercarnavalstoet van de scholen. Zij werken hiervoor samen met de politie en enkele stedelijke diensten.

Interessante websites  

Kleuter- en lager onderwijs

www.dewikkemaaseik.be
www.debeverburcht.be
www.desprongmaaseik.be 
www.deboomgaard.org
www.go-despringplank.be
www.kbaoneeroeteren.be
www.basisschoolopoeteren.be 

Secundair onderwijs

www.busoterengelen.be
www.buso-sintjansberg.be
https://www.mosa-rt.be
www.mscampusvaneyck.be
www.kamaaseik.be
www.tamaaseik.be

Volwassenenonderwijs

www.cttlimburg.be
www.syntra-limburg.be
www.uhasselt.be/openuniversiteit 

Deeltijds kunstonderwijs

www.academiemaaseik.be 

Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB)

www.genk-maasland.go-clb.be
www.vclblimburg.be 

Internaten

www.kasomk.be/internaat
www.int-amigo.be 

Beleid

www.onderwijsvlaanderen.be

Contactinformatie

 • Veiligheidscel

  Administratief Centrum Maaseik

  Lekkerstraat 10
  3680 Maaseik

  openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
  • Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
  Alle informatie

Contactpersonen