milieulinks_2.jpg

Milieulinks

Afval

 • De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil samen met ons streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen: www.ovam.be.
 • Limburg.net: de afvalintercommunale van Limburg en Diest. Vanaf nu kan je Limburg.net bereiken via het gratis nummer 0800 90 720, Je kan terecht met vragen over je groene of grijze container, vragen over de werking van het recyclagepark, om een grofvuilophaling aan te vragen, met een klacht over een niet-ophaling van afval en met andere vragen over afval. Hun website is: www.limburg.net.

Bouwen

 • Steunpunt Dubolimburg is dé Limburgse én Vlaamse gespreks- en (plan-)adviespartner voor wat betreft duurzaam bouwen en wonen voor 5 doelgroepen: particulieren, overheden, professionals, ngo’s en onderwijsinstellingen: www.dubolim.be.
 • VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) informeert over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen: niet alleen energie- en waterbesparing, maar ook ruimtegebruik, ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen: www.vibe.be.
 • www.ecobouwers.be is een website met praktische en technische informatie en concrete ervaringen over duurzaam bouwen. Het platform wil de ontmoetingsplaats zijn van een online gemeenschap rond duurzaam en energiezuinig bouwen en verbouwen.
 • Met de BouwWijzer kan je je bouwplannen of woning doorlichten op het vlak van inplanting, energieverbruik, waterverbruik en duurzame materialen. De BouwWijzer is er voor particulieren, gemeentebesturen, verenigingen en buurtcomités: www.bouwwijzer.be.
 • Dialoog is een onafhankelijke vzw die particulieren en zelfstandigen informeert over duurzaam bouwen, verbouwen en wonen door vorming, advies en publicaties door eigen professionelen en freelance medewerkers, om hen te helpen bewuste keuzes te maken om zo tot een kwalitatief beter sociaal en ecologisch leven te komen: www.dialoog.be.

Duurzaamheid

 • 11.be is dé portaalsite van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: www.11.be.
 • Portaalsite duurzame ontwikkeling van de federale overheid: www.duurzameontwikkeling.be.
 • Duurzame aankopen: deze gids is een praktische hulp bij de keuze van duurzame producten en diensten. Het instrument geeft informatie over milieu en sociale criteria, labels en duurzame overheidsopdrachten: www.gidsvoorduurzameaankopen.be.
 • MilieuAdviesWinkel: de gratis advieswinkel voor duurzaam leven en wonen: www.milieuadvieswinkel.be.

Energie

 • Op de website Veka van de Vlaamse overheid staan tal van tips die energie helpen besparen.
 • Labelinfo.be is een databank van productlabels voor bewuste gebruikers: www.labelinfo.be.

Leefmilieu en natuur

 • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld: www.wwf.be.
 • Minaraad: milieu- en natuurraad van Vlaanderen: www.minaraad.be.
 • Bond Beter Leefmilieu is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen: www.bondbeterleefmilieu.be.
 • De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de zuiveringinfrastructuur: www.vmm.be.
 • FSC is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos: www.fsc.be.
 • Doelstelling van het Departement Omgeving is het realiseren van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze gebruik wordt gemaakt van diverse voorraden: https://omgeving.vlaanderen.be/.

Voertuigen

Op de website www.ecoscore.be kan je de ecoscore van nieuwe en oude voertuigen terugvinden. De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te houden met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt.

Contactinformatie