Bekendmakingen

Artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de stad, respectievelijk het OCMW, de door de raden goedgekeurde reglementen en verordeningen op de website bekend moet maken. Zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden, dient vermeld te worden. De reglementen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking, tenzij anders bepaald.

Voor meer info kan je terecht bij de betrokken diensten waar alle documenten ter inzage zijn tijdens de openingsuren.

Contactinformatie