Jeugdkampeertoerisme

Jaarlijks komen tijdens de zomermaanden ongeveer 75 kampgroepen naar Maaseik. Iedere kampgroep krijgt in maart een informatiepakket toegestuurd. Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) worden de gemeenschapswachten ingezet om in een beurtrol de groepen op te vangen en te ondersteunen. Hun taken zijn:

  • de groepen onthalen en hen een infomapje aanbieden
  • de ledenlijsten ophalen en binnenbrengen bij de lokale politie en de dienst maatschappelijke integratie
  • de groepsleiders informeren over hun rechten en plichten als kampeerder-bezoeker
  • in de mate van het mogelijke vragen van de begeleiders beantwoorden en helpen bij het oplossen van problemen
  • regelmatig en discreet controleren van de kampterreinen en groepen
  • problemen en mistoestanden melden aan bevoegde instanties
  • toezicht houden op wild kamperen
  • klachten van zowel kampgroepen als omwonenden bijhouden 

De gemeenschapswachten brengen dagelijks verslag uit over het kampeergebeuren. Zij zorgen ervoor dat de ledenlijsten tijdig bij de lokale politie worden afgegeven. Klachten worden dagelijks genoteerd en bijgehouden en tijdens de evaluatievergadering van de kampeigenaars en betrokken diensten besproken en opgevolgd. 

Contactinformatie

Contactpersonen

    • Ludo Keymis