Reglementen en verordeningen

Artikel 186 van het Gemeentedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bepalen dat de stad en het OCMW de goedgekeurde reglementen en verordeningen via de stedelijke website bekend moeten maken.

Voor meer info kan je terecht bij de betrokken diensten waar alle documenten ter inzage zijn tijdens de openingsuren.