archief.jpg

Opvragen dossiers archief

​Via het archief kan je dossiers van stad of OCMW-Maaseik inkijken. Het zijn dossiers met als datum vanaf het jaar 1900 tot vandaag. Om het oude archief (voor 1900 te raadplegen), kan je terecht bij de dienst musea-toerisme.

Voorwaarden

Je aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden uit de archiefwetgeving en de privacywetgeving. Indien er in die wetgeving een element staat, waardoor je de gevraagde documenten niet mag inzien, dan kan je geen inzage krijgen. Een weigering tot inzage kan bijvoorbeeld volgen omdat je aanvraag betrekking heeft op personen. van de archiefwetgeving. Indien er geen belemmering bestaat, dan kan je inzage krijgen.

Procedure

  • Er is een verschil tussen het oude en het nieuwe archief. De grens is het jaar 1900. Voor 1900 is het oude archief. Hiervoor kan je terecht bij de dienst musea-toerisme. 
  • Wil je iets uit het archief na 1900 (= moderne archief), dan kan je de procedure hierna verder volgen. 
  • Je doet een aanvraag via telefoon, via e-mail of aan het loket. De archivaris onderzoekt aan de hand van de archiefwetgeving en van de privacywetgeving of je recht hebt om de gevraagde documenten uit het archief in te kijken 
  • Indien je recht hebt op inzage, dan spreekt de archivaris met jou af wanneer je de gevraagde documenten kan komen inkijken 
  • De inzage gebeurt in de leeszaal bij het archierf in het Administratief Centrum Maaseik

Bedrag

  • ​De inzage is gratis 
  • Eventuele kopies worden aangerekend volgens het gemeenteraadsbesluit op de aflevering van kopies (zie www.maaseik.be --> Retributies)

Uitzonderingen

Documenten, die onder de wet op de privacy vallen, kunnen niet worden afgeleverd.