eid.jpg

Elektronische identiteitskaart (e-ID, Kids-ID, vreemdelingenkaarten)

​​​​​Maak hier​ een afspraak.​

​​​​​​​​Met een Belgische elektronische identiteitskaart (e-ID) kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen. In alle lidstaten van de Europese Unie is ze ook een geldig reisdocument.

In de e-ID zit een microchip gebouwd waarmee je jouw identiteit online kan bevestigen en  documenten elektronisch kunt ondertekenen. Je kan bijvoorbeeld je belastingaangifte via Tax-on-Web ondertekenen.

Je adres is niet zichtbaar aangebracht op je e-ID. Als je verhuist, moet je dan ook geen nieuwe e-ID aanvragen, maar laat je bij het gemeentebestuur, met je pincode, de chip aanpassen.

De geldigheidsduur van een e-ID  bedraagt 10 jaar voor personen van 18 tot 75 jaar; 6 jaar voor personen van 12 tot 18 jaar en 30 jaar voor personen vanaf 75 jaar. 

Een Kids-ID heeft een geldigheid van 3 jaar.

Een vreemdelingenkaart, verblijfskaart, bewijst je verblijfsrecht in België. De verschillende soorten verblijfskaarten zijn: E, E+, F,F+, A, B, C en D-kaart. Deze kaarten zijn meestal 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Als je een kids-ID wilt aanvragen, moet je het ouderlijk gezag hebben en je kind meebrengen bij de aanvraag.​​​​

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een oproep voor een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een e-ID op het moment dat de kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

​​​Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Ben je Belg en ingeschreven in het buitenland dan kan je een electronische identiteitskaart aanvragen bij de Belgische gemeente waar je het laatst was ingeschreven, de gemeente waar je geboren bent indien je nooit in België hebt gewoond, maar er wel bent geboren of in een Belgische gemeente naar keuze als je nooit in Belgïe hebt gewoond en er ook niet bent geboren. 

Opgelet:

Een Belg die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft kan een identiteitskaart aanvragen in een Belgische gemeente maar moet eerst ingeschreven zijn is in het bevolkingsregister door de bevoegde ambassade of het bevoegde consulaat van België in het land waar hij woont.

Deze kaart kan enkel in spoed aangevraagd worden, met levering in de gemeente. 

Procedure

Zodra je als Belgische inwoner de leeftijd van 12 jaar bereikt, moet je een elektronische identiteitskaart (e-ID) hebben.

Uitzonderingen hierop zijn voorzien voor jongeren die tot de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden die nog in het bezit zijn van een geldige Kids-ID.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht jouw e-ID bij je te dragen.

Je krijgt een oproepingsbrief om een (nieuwe) e-ID aan te vragen thuisgestuurd. Met deze oproep ga je naar het stadsbestuur.

In een aantal gevallen kun je ook op eigen initiatief een e-ID aanvragen bij jouw gemeente:

  •     als je e-ID verloren, gestolen of beschadigd is
  •     als je pasfoto niet meer gelijkend is
  •     als je van naam of geslacht verandert
  •     bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  •     als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
  •     als de geldigheidsduur niet voldoet aan de voorwaarden van het land waar je naar op reis gaat.

Je gaat  met de oproepingsbrief en je huidige identiteitskaart naar je gemeente. Ongeveer 2 à 3 weken na de aanvraag van je e-ID krijg je een brief met een PIN-code en een PUK-code. Met deze brief kan je de e-ID afhalen.

Zowel bij de aanvraag van de identiteitskaart als bij de afhaling/activering​ ervan is het nodig om de vingerafdrukken te laten registreren.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen twee of drie dagen. Let op: hiervoor betaal je wel een hoge kostprijs. ​

Maak hier​ een afspraak.​

 

Je e-ID verloren/ gestolen?

Bij verlies van je identiteitskaart moet je onmiddellijk aangifte doen bij de dienst bevolking. Bij diefstal van je identiteitskaart moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie. DOC STOP kan je bellen op het nummer: 00800 2123 2123. Bij de aangifte van verlies ontvang je van de dienst bevolking een bewijs van aangifte, bijlage 12. Dit document is één maand geldig. Dit document is een wettelijke en tijdelijke vervanging van je identiteitskaart. De identiteitskaart wordt onmiddellijk geannuleerd. Deze annulering maakt de identiteitskaart ongeldig. 

Een nieuwe identiteitskaart dient aangevraagd te worden. Hiervoor maak je een afspraak.

Je verblijfskaart verloren?

Hiervan moet je eerst aangifte doen bij de politie. Vervolgens kan je door het proces-verbaal van verlies voor te leggen, een nieuwe kaart bij het gemeentebestuur aanvragen.

Meebrengen

​De oproepingsbrief en je huidige identiteitskaart. 

 Vanaf heden zijn we in de mogelijkheid om zelf een pasfoto te maken. 

Bedrag

  • Identiteitskaart: € 25  
  • Kids-ID: € 9 
  • Vreemdelingenkaart: € 25 

Uitzonderingen

Hier verwijzen we naar het product: spoedprocedure elektronische identiteitskaart.