Management team

Het management team zorgt voor de nodige coördinatie tussen de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.

Het management team bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten en de interne communicatie.

Samenstelling management team

  • Raymond Corstjens, algemeen directeur – voorzitter
  • Johan Tollenaere, burgemeester
  • Miet Vandersteegen, financieel directeur
  • Evy Nelissen, directeur interne organisatie
  • Toon Geusens, directeur ruimte
  • Inge Hawinkel, directeur mens

Contactinformatie