Managementteam

Het management team zorgt voor de nodige coördinatie tussen de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.

Het management team bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten en de interne communicatie.

Samenstelling managementteam

  • Algemeen directeur – voorzitter
  • Financieel directeur
  • Financieel coördinator
  • Beleidscoördinator
  • Personeelsmanager
  • Projectmanager vrijetijdseconomie
  • Diensthoofd Plannen en Vergunningen
  • Diensthoofd Infrastructuur en Patrimonium
  • Burgemeester

Contactinformatie