Parkeervergunning voor handelaren

​​Je kan een parkeervergunning voor handelaren aanvragen. Een parkeervergunning voor handelaren kost 250 euro per jaar of 125 euro per half jaar, te starten op de dag van de betaling. De handelaar, de zaakvoerder van een handelsvennootschap of de zaakvoerder van een vereniging met rechtspersoonlijkheid dient zijn aanvraag te staven door het voorleggen van het inschrijvingsbewijs van het voertuig, de identiteitskaart, een uittreksel uit het handelsregister en een kopie uit het staatsblad. De parkeerwachter controleert via het elektronisch toezichtsysteem het gebruik van de parkeervergunning.

Voorwaarden

  • Je moet een bewijs kunnen voorleggen dat je werkt in de binnenstad (bv. ​loonfiche, contract, overeenkomst,..)
  • Je kan met je vergunning overal parkeren in de binnenstad, behalve op de Markt.​

Procedure

Je kan je vergunning online aanvragen via het e-loket van parkeren.

​Handleiding aanvragen parkeerkaart.

Vragen?
Neem contact op met de dienst parkeren via T. 089 560 560 of parkeren@maaseik.be.​

Bedrag

  • €125 voor een half jaar
  • €250 voor een volledig jaar​