Banner ccn

Een nieuw centrum voor Neeroeteren

Stad Maaseik gunde de ontwerpopdracht voor de renovatie en nieuwbouw op de site van het Scholtisplein en het Cultureel Centrum Neeroeteren (CCN) aan BureauBR architecten. Het architectenbureau focust in zijn ontwerp sterk op openheid, transparantie en een kwaliteitsvolle buitenruimte voor zowel de nieuwbouw als het bestaande gebouw. 

Benieuwd naar de plannen? Bekijk ze hier!

Burgemeester Johan Tollenaere“Het nieuwe gemeenschapscentrum in Neeroeteren, waar we trouwens ook een gepaste naam voor gaan zoeken met de hulp van onze inwoners, zal ongetwijfeld zorgen voor meer groen én extra karakter geven aan de dorpskern. Het ontwerp is op een doordachte manier vormgegeven en integreert optimaal met de omgeving. Er is gestreefd naar een zo zuinig mogelijke ruimtegebruik van de nieuwbouw, waardoor er meer plek vrijkomt voor groene buitenruimte. Deze gehele site moet een plek worden waar gebruikers zich goed voelen.”

Oud gemeentehuis maakt plaats voor nieuw volume
Vandaag de dag wordt het Scholtisplein gekenmerkt door het leegstaande oude gemeentehuis, parking en veel asfalt. Met andere woorden een plek, die niet uitnodigt om lang te vertoeven. Door het oude gemeentehuis af te breken en een nieuw volume tegen het cultureel centrum aan te plaatsen ontstaat er één grote open ruimte die belevingsvol ingericht kan worden. Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat inwoners hierover kunnen meedenken en zal hiervoor een gepaste bevraging uitwerken 

Pieter Vandekerkhof van BureauBR architecten: “Binnen het ontwerp zijn openheid, transparantie én duurzaamheid enkele sleutelbegrippen. Door sterk te focussen op stedenbouwkundige schaal, is er een geheel tot stand gekomen dat aan elke zijde openheid uitstraalt én een eigen groene karakter creëert. Vooraan het Scholtisplein ontstaat een open park waarop het nieuwe volume aansluit. Dit nieuwe volume vormt samen met de buitenaanleg een nieuw gezicht voor het Scholtisplein, een aanblik dat qua materiaalgebruik verwijst naar het huidge gemeentehuis en dat zich tegelijkertijd openstelt naar de inwoners van Neeroeteren en diens groene omgeving.”

Seppe Broekx van BureauBR architecten: “Eenzelfde openheid en transparantie keert terug in de renovatie van het bestaande cultureel centrum, waar de gevel aan de zijde van Parking de Borg volledig zal worden opengetrokken om meer zichtbaarheid te creëeren. Daarnaast zal de renovatie sterk focussen op het duurzaamheidsaspect. Naast een energetische renovatie van het cultureel centrum, zullen de interne functies worden geherorganiseerd. Hiermee richt het gemeenschapscentrum zich op de toekomst en vormt er zich een levendig geheel, waar er op elke hoek iets te ontdekken valt.”

Plan van aanpak en timing
In een eerste fase wordt het oud gemeentehuis gesloopt. Vooropgestelde timing hiervoor is november-december 2023. Daarna volgt in januari 2024 de start van de werken voor de nieuwbouw, die voorzien is om de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes en de groepsopvang Hopsa voor baby’s en peuters in onder te brengen. Vanaf 30 november 2024 zal de kinderopvang van Stad Maaseik hier al operationeel zijn. In een tweede fase, aanvang 2025, zullen de renovatiewerken starten voor het cultureel centrum. Naast de bestaande faciliteiten zoals de grote zaal met foyer en het jeugdhuis d’Ambi, zullen hier ook het kunstonderwijs, de snelbalie van Stad Maaseik, het consultatiebureau van Kind & Gezin en het Huis van het Kind hun onderdak vinden. De bibliotheek verhuist naar de hoofdlocatie in Maaseik; de nieuwe Bib aan de Van Eycklaan. Er zal in Neeroeteren wel een soort van Bib-servicepunt voorzien worden.

 

Contactinformatie