energie_1.jpg

Energie

Verwarmingstoelage

Als je een beperkt inkomen hebt, kan je elk jaar een korting krijgen op je verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds. Je kan enkel een korting krijgen voor stookolie en dus niet voor gas.

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de stookolie contact op met de sociale dienst van het OCMW-Maaseik. Zij zullen nagaan of je voldoet aan de voorwaarden. Hiertoe dien je zeker je recentste belastingsbrief en het aankoopbewijs van de stookolie mee te brengen. Voor meer info over o.a. de voorwaarden, surf naar www.verwarmingsfonds.be.

Het fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
Dit komt neer op een maximale tussenkomst van 210 euro/jaar.

Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro.  Een aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in: een woonzorgcentrum (rusthuis), opvangtehuis of ziekenhuis.

LAC (lokale adviescommissie)

LAC is de afkorting voor de lokale adviescommissie. Zij komt samen als er een vraag is van INFRAX (de leverancier van gas en elektriciteit) of van de Watergroep (leverancier van water) om de toevoer aan een woning van gas/elektriciteit/water te mogen afsluiten.

In de commissie zitten afgevaardigden van het OCMW en van INFRAX of de Watergroep.  De persoon waarbij men de levering wil afsluiten wordt telkens ook uitgenodigd voor de vergadering.

Zonder de goedkeuring van de LAC mag een energiemaatschappij de levering van gas, elektriciteit of water niet afsluiten.  In deze vergadering krijgen wanbetalers immers nog een laatste mogelijkheid om een oplossing te vinden voor de betalingsproblemen van hun energiefactuur. Vaak kan zo'n afsluiting nog voorkomen worden.
Enkel in geval er een gevaarlijke situatie is, bv. gaslek, kan er worden afgesloten zonder advies van de LAC.

Als je een uitnoding voor de LAC krijgt, is het belangrijk dat je ofwel naar de vergadering komt, ofwel vooraf contact opneemt met het OCMW met de vraag om een oplossing te helpen zoeken. Als je niet reageert op een uitnodiging is de kans groot dat de energiemaatschappij afsluit.

Energiefonds

Als je moeilijkheden hebt bij het betalen van je energierekeningen en je bent cliënt van het OCMW, kan je mogelijk een tussenkomst ontvangen.

Er zal een sociaal onderzoek uitgevoerd worden om te bekijken welke tussenkomst mogelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met je inkomen en je totale situatie.

Indien je omwille van je inkomen geen recht hebt op een tussenkomst, kan je hulp krijgen bij het vragen van een haalbaar afbetalingsregeling.

Budgetmeter gas + elektriciteit

Als je energieleverancier wegens niet betaalde facturen je contract opzegt, wordt je distributienetbeheerder je leverancier. Je krijgt dan de kans om je schulden af te betalen via het opstellen van een afbetalingsplan met het OCMW, een erkend schuldbemiddelaar of de netbeheerder.

Als je je rekeningen bij de netbeheerder niet betaalt (na het versturen van een herinneringsbrief en aangetekende ingebrekestelling), zal je netbeheerder uiteindelijk een budgetmeter komen plaatsen.  

Je mag de plaatsing van een budgetmeter niet weigeren.  Als je toch weigert, kan je misschien wel helemaal afgesloten worden van elektriciteit en aardgas.

Met een budgetmeter kun je je energieverbruik (van elektriciteit en/of aardgas) via voorafbetalingen opvolgen. Het systeem werkt met een oplaadbare kaart, die het best te vergelijken is met een prepaidkaart van een gsm. Je laadt de kaart vooraf op.  Je kunt dan, nadat je de kaart in de budgetmeter hebt ingebracht, voor het opgeladen bedrag elektriciteit of aardgas verbruiken.

Voor elke meter heb je een aparte oplaadkaart. De oplaadkaart voor elektriciteit is blauw. De oplaadkaart voor gas is geel.

Enkel voor elektriciteit --> als het opgeladen krediet en het reservekrediet zijn opgebruikt, valt de meter op een vermogen van 10 ampère.  Je valt dus niet zonder stroom.

Voor aardgas is er geen minimumlevering m.a.w. er is geen reservekrediet en kan je dus zonder gaslevering vallen (maar zie ook rubriek minimale gaslevering tijdens de winterperiode).

Momenteel plaatst Fluvius enkele digitale budgetmeters.  Wie vandaag nog een klassieke budgetmeter heeft, krijgt voor einde 2021 gratis een digitale budgetmeter.  De betalingen met een digitale budgetmeter dienen online te gebeuren.

Oplaadpunten Maaseik

Met bankkaart
* maandag van 9u - 12u en van 13u - 16u
   dinsdag van 9u - 12u en van 13u tot 17u00
   woensdag van 9u - 12u en van 13u tot 16u
   donderdag van 9u - 12u en van 13u - 16u
   vrijdag van 9u - 12u en van 13u tot 15u
   Adres: Sociaal Huis (OCMW), Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

* maandag van 14u - 19u
   donderdag van 8u - 13u
   Adres: Cultuur Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 2, 3680
   Neeroeteren
  
     
* woensdag van 11u00 - 19u00
   Adres: De Riet, Schoolstraat 20, 3680 Opoeteren

Minimale gaslevering (enkel tijdens de winterperiode)

Gezinnen die hun budgetmeter voor aardgas moeilijk kunnen betalen, kunnen tijdens de winterperiode terugvallen op een minimumlevering voor aardgas.

Er zal een sociaal onderzoek gevoerd worden om na te gaan of er betalingsproblemen zijn. Afhankelijk van het type woning en de samenstelling van het gezin kan je een financiële tussenkomst ontvangen.  Deze tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort.

Het is mogelijk dat je achteraf een deel van de kost van de minimale gaslevering terug moet betalen. Daarvoor wordt in overleg een afbetalingsplan opgemaakt.

 

Je maakt een afspraak met de sociale dienst. Dit kan online​​, via onze snelbalie of telefonisch 089 560 560. 

Contactinformatie