Leegstand woningen

​Woningen waar langer dan 1 jaar niemand is ingeschreven worden op de lijst van de leegstaande woningen geplaatst. De eigenaars zullen hiervoor een belasting op leegstaande woningen moeten betalen.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Jaarlijks maakt het stadsbestuur een lijst op van woningen die langer dan één jaar niet bewoond zijn. De eigenaars van deze woning ontvangen een brief waarin wordt gemeld dat hun woning in de lijst van leegstaande woningen zal worden opgenomen. Indien de woning in de lijst wordt opgenomen zal in de loop van het jaar een belasting worden opgelegd voor de leegstaande woning. Om van de lijst van de leegstaande woningen verwijderd te worden moet de woning terug bewoond worden of afgebroken. Voor een aantal gevallen is er echter wel een vrijstelling van de belasting bv. in geval van renovatiewerken, verkoop van de woning, enz ...

Reglementen

Uitzonderingen

n.v.t.