leegstand_1.jpg

Leegstand woningen en gebouwen

​​​​Maak hier​ een afspraak.​​


​​​Woningen waar minstens 1 jaar niemand is ingeschreven worden op de lijst van de leegstaande woningen geplaatst. De eigenaars zullen hiervoor een belasting op leegstaande woningen moeten betalen.

Gebouwen waar minstens 1 jaar geen activiteit meer plaatsvindt, in overeenstemming met de vergunning, wordt opgenomen op de lijst van leegstaande gebouwen. De eigenaars zullen hiervoor een belasting op het leegstaande gebouw moeten betalen. 

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

​Maak hier​ een afspraak.​​​


Jaarlijks maakt het stadsbestuur een lijst op van woningen en gebouwen die langer dan één jaar niet bewoond zijn of gebruikt worden in overeenstemming met hun vergunde functie. De eigenaars van deze woning/dit gebouw ontvangen een brief waarin wordt gemeld dat hun woning/gebouw in de lijst van leegstaande woningen of leegstaande gebouwen zal worden opgenomen. De woningen/gebouwen die worden opgenomen in het leegstandsregister zullen een jaar na de opname een aanslagbiljet ontvangen. Om van de lijst van de leegstaande woningen/gebouwen verwijderd te worden moet de woning terug bewoond worden of afgebroken, of het gebouw overeenkomstig de functie gebruikt worden, gedurende een termijn van minstens 6 opeenvolgende maanden. Voor een aantal gevallen is er echter wel een vrijstelling van de belasting bv. in geval van renovatiewerken, nieuwe eigenaars, enz ...

Bij de opname van een woning/gebouw in het leegstandsregister heeft de eigenaar de mogelijkheid beroep in te dienen tegen de opname. Dit kan gebeuren via het online document​ ​of per aangetekend schrijven. Het stadbestuur neemt een beslissing over de gegrondheid van het beroep. 


Uitzonderingen

n.v.t.

Regelgeving