Aanvraag toeristische bewegwijzering

Op 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad een algemeen regelement met betrekking tot toeristische bewegwijzering goedgekeurd. Het reglement sluit aan op de regelgeving van AWV.

Reglement

De wegen zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Voor elk van die wegtypes gelden specifieke regels over welk soort bestemming mag worden bewegwijzerd en vanop welke afstand.

Om de weggebruiker zo eenvoudig mogelijk te maken, worden enkel nog de meest aangewezen routes bewegwijzerd.

Dit houdt de wegen overzichtelijk en brengt de weggebruikers snel op hun bestemming.

Bewegwijzering op afstand naar grotere bestemmingen van toeristische aard (Recreatie- en pretparken, culturele parken, landschappen en voorzieningen van toeristische aard)

Bord F33c

 • Locaties met meer dan 300.000 bezoekers per jaar mogen gesignaleerd worden van op de autosnelwegen.
 • Locaties met meer dan 75.000 bezoekers per jaar mogen gesignaleerd worden op het einde van de afrit en op niet-autosnelwegen.
 • Er worden maximum twee volledige reisroutes aangegeven in een straal van 10 kilometer vanop de autosnelwegen of belangrijke doorgangswegen. Tenzij in uitzonderlijke omstandigheden: bijvoorbeeld als er meerdere belangrijke aanrijroutes zijn.)

Bewegwijzering in de nabijheid of naar bestemmingen met kleinere bezoekersaantallen

Bord F35 Of bord F33c als de bewegwijzering al op wegen van doorgaand verkeer buiten de bebouwde kom gestart is.

Dit type wegwijzer is slechts toegestaan:

 • Vanaf maximum 2 kilometer afstand.
 • Op wegen van doorgaand verkeer of startend op wegen van doorgaand verkeer (d.w.z. op alle gewestwegen, behalve de lokale gewestwegen)
 • Er worden maximum twee reisroutes aangegeven.
 • Langs lokale gewestwegen is geen bewegwijzering mogelijk, tenzij de signalisatie al op de autosnelweg gestart is.
 • Zodra de bestemming van toeristische aard kan bereikt worden via de gewone bewegwijzering naar de gemeente waarin zij ligt, wordt de bestemming niet apart aangeduid.

Horeca en kampeerterreinen

 • Bord F37 Dit type wegwijzer is (volgens artikel 71 van het verkeersreglement) toegestaan voor overnachtingsgelegenheden, jeugdherbergen, kampeer- en caravanterreinen, vakantiedorpen en restaurants. Het mag dus niet gebruikt worden om tavernes, tearooms en (eet)cafés aan te duiden.
 • De borden mogen op maximum 2 kilometer afstand van de locatie geplaatst worden.
 • Er mogen maximum twee routes bewegwijzerd worden.
 • Voor restaurants geldt bovendien dat zij niet aangeduid mogen worden binnen de bebouwde kom (gebied afgebakend door bord F1 en F3): De volgende borden zijn verboden:
  • Wegwijzers binnen de bebouwde kom naar restaurants gelegen binnen of buiten de bebouwde kom.
  • Wegwijzers buiten de bebouwde kom naar restaurants gelegen binnen de bebouwde kom.

Wat kan wel? Een restaurant gelegen buiten de bebouwde kom kan aangeduid worden vanaf een weg van doorgaand verkeer buiten de bebouwde kom.

Beslissingsboom

Klik op de foto om deze te vergroten.

Kosten

De plaatsingskosten voor de signalisatie op gemeentewegen zullen gefactureerd worden aan de aanvrager, dit komt neer op 150 euro per bord.

De aankoop- en plaatsingskosten voor de signalisatie op gewestwegen worden door AWV gedragen.

Aanvraag indienen

Gelieve het aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar mobiliteit@maaseik.be en Omgeving@maaseik.be, zodat wij alle informatie hebben om uw aanvraag te beoordelen (ook indien enkel bewegwijzering gewenst op gemeentewegen).

Wij toetsen uw aanvraag aan dit reglement volgens de stappen in de beslissingsboom en nemen hierna contact met u op.’

 

Contactinformatie