_banner web algemeen

Verkiezingen 9 juni 2024

Op zondag 9 juni 2024 zal er gestemd worden voor het Vlaams, federaal en Europees parlement. 

INFO VOOR DE KIEZERS

INFO VOOR KANDIDATEN


Wie stemt op 9 juni 2024?

Ben ik verplicht om te gaan stemmen?

Deelname aan de Vlaamse, federale en Europese op 9 juni is verplicht. Je ontvangt hiervoor een oproepingsbrief. De stemming is geheim.

Wie moet gaan stemmen?

Je moet gaan stemmen voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen als je:

 • de Belgische nationaliteit hebt
 • ingeschreven bent in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente
 • ten minste 18 jaar bent op de verkiezingsdag
 • niet uit het stemrecht ontzet bent door een rechter op de verkiezingsdag

Meerderjarige Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters hebben ook stemplicht voor de federale en Europese verkiezingen.  Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Je stemt zelf in het buitenland via het consulaat.
 2. Je stemt zelf in Maaseik in een stembureau.
 3. Je geeft een volmacht aan een Maaseikenaar die voor jou een stem uitbrengt.

Meer informatie: verkiezingen voor Belgen in het buitenland.

Eu-burgers die in Maaseik verblijven

Eu-burgers vanaf 16 jaar die in België verblijven kunnen in ons land deelnemen aan de Europese verkiezingen en stemmen op Belgische kandidaten. Ze moeten zich wel vooraf inschrijven op de kiezerslijst. Dit kan nog tot 31 maart 2024. Eenmaal ze geregistreerd zijn als kiezer, geldt voor hen ook de stemplicht. Wie zich in het verleden al registreerde op de kiezerslijst, hoeft dit niet opnieuw te doen.

Meer informatie: stemmen voor EU-burgers.

Stemplicht 16- en 17-jarigen voor de verkiezing van het Europees Parlement

Volgens de wet van 25 december 2023 kunnen de 16- en 17-jarigen  stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

In een arrest van 21 maart 2024 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat ook voor de minderjarigen de stemplicht geldt. Zij  worden dus automatisch op de kiezerslijsten geplaatst en zullen opgeroepen worden voor de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2024. Zij ontvangen hiervoor, net als de meerderjarigen, een oproepingsbrief.

Meer informatie: stemplicht minderjarigen


Ik kan niet gaan stemmen

Kan je op 9 juni niet gaan stemmen, dan heb je twee mogelijkheden.

 1. Je bezorgt een afwezigheidsattest samen met je oproepingsbrief aan de dienst onthaal van de stad. Je kan deze documenten afgeven aan de snelbalies in Opoeteren, Neeroeteren of Maaseik of je kan ze opsturen naar de dienst dienstverlening. De vrederechter oordeelt uiteindelijk of de reden voor je afwezigheid geldig is.

  Contactgegevens dienst dienstverlening

  Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik
  T. 089 560 560, info@dienstverlening.be

  Snelbalies

  Snelbalie Opoeteren

  Snelbalie Neeroeteren

  Snelbalie Maaseik

 2. Je geeft een volmacht aan een andere kiezer die in jouw naam een stem uitbrengt. Daarvoor vul je een volmachtformulier in dat online beschikbaar is of afgehaald kan worden bij de dienst burgerzaken. De reden voor de afwezigheid moet ingevuld worden op het volmachtformulier zelf. Een apart attest is niet nodig en wordt ook niet aanvaard door het stembureau.

  Let op: een kiezer kan maar één volmacht krijgen!

Hoe stemmen met volmacht?

Kreeg je een volmacht om voor iemand anders te stemmen, dan moet je eerst zelf gaan stemmen in jouw toegewezen stembureau. Pas daarna mag je een stem uitbrengen in het stembureau van de volmachtgever. Breng zeker volgende documenten mee:

 • het ingevulde volmachtformulier
 • de oproepingsbrief van de volmachtgever
 • jouw eigen identiteitskaart
 • jouw eigen oproepingsbrief met het bewijs dat je zelf al gestemd hebt (stempel aangebracht in het stembureau)

Contactgegevens dienst burgerzaken

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik
T. 089 56 05 60, burgerzaken@maaseik.be

Meer informatie:

Ik kan niet gaan stemmen

Stemmen met volmacht


Stemmen in Maaseik

In de oproepingsbrief die je ontvangt, staat vermeld waar je je stem moet gaan uitbrengen.  

Oproepingsbrief

Ongeveer twee weken voor de verkiezingen ontvang je een oproepingsbrief die vermeldt waar je je stem moet uitbrengen.    

Ben je je oproepingsbrief kwijt of heb je er geen ontvangen? Dan kan je in de week van de verkiezingen (niet eerder) tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij de dienst dienstverlening.

Contactgegevens dienst dienstverlening

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik
T. 089 56  05 60, Info@dienstverlening.be

Op de dag van de verkiezingen zal de balie in het administratief centrum, Lekkerstraat 10 geopend zijn van 8 tot 16 uur. Je kan er dan terecht voor algemene informatie, een duplicaat van je oproepingsbrief, een volmachtformulier, …

Stemlocaties

In Maaseik zijn er drie stemlocaties:

 • Deelgemeente Opoeteren: Ontmoetingshuis De Riet, Schoolstraat 20 (3 stembureaus)
 • Deelgemeente Neeroeteren: Mosa-RT, Zandbergerstraat 21 (7 stembureaus)
 • Deelgemeente Maaseik: Mosa-RT, Weertersteenweg 135 (7 stembureaus)

Wanneer stemmen?

De kieslocaties zijn open van 8 tot 16 uur.

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaart
 • Oproepingsbrief

Elektronisch stemmen

Op zondag 9 juni 2024 wordt er in Maaseik opnieuw elektronisch gestemd. Meer informatie hierover volgt in de komende maanden. Noteer alvast dat in de aanloop naar de verkiezingen testcomputers ter beschikking zullen staan van kiezers die het elektronisch stemmen vooraf willen oefenen.


Kandidaat stellen voor de verkiezingen

Wil je je kandidaat stellen voor de verkiezingen, dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en via een kandidatenlijst worden voorgedragen. Hierover lees je meer op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

 

Contactinformatie