Verwarmingstoelage

​​​​​​Maak hier​ een afspraak

​​Heb je een laag inkomen en verwarm je met huisbrandolie (stookolie of mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, dan kan je via het OCMW beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. De leveringen mogen gespreid gebeuren. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort: Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen € 0,14 en € 0,36 per liter. Per verwarmingsperiode en per huishouden kan je een toelage ontvangen voor maximum 2.000 liter brandstof per jaar. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type C), is een forfaitaire verwarmingstoelage van maximum € 456 per jaar voorzien bij een aankoop tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022.

Vanaf 1 juli 2022 t.e.m. 31 december 2022 krijg je een tussenkomst van min. € 0,14 en max. € 0,36 per liter geleverde mazout, afhankelijk van de prijs per liter mazout dat je hebt betaald.

Voorwaarden

Je behoort tot één van de volgende categorieën:
 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VT) van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.  ​
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. het  jaarlijks bruto belastbaar van alle personen die ingeschreven zijn op hetzelfde adres,  lager of gelijk is aan € 22.034,79 verhoogd met  € 4.079,35 per persoon ten laste.  Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.410,00.
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.​

Procedure

Maak hier​ een afspraak​

 • een aanvraag voor een verwarmingstoelage doe je in het sociaal huis (OCMW)
 • Je maakt een afspraak met de sociale dienst.  Dit kan online, via de snelbalie of tel. 089 560 560
 • je doet de aanvraag binnen de 60 dagen na levering van de brandstof
 • de sociale dienst zal nakijken of je in aanmerking komt voor een verwarmingstoelage
 • binnen de 30 dagen na je aanvraag zal je een beslissing ontvangen van het OCMW​


Meebrengen

 • ​laatste aanslagbiljet personenbelasting van alle inwonende personen (géén berekeningsnota of voorstel van vereenvoudigde aangifte)
 • klevertje ziekenfonds van alle inwonende personen
 • aankoopfactuur van de brandstof (mazout, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas)
 • identiteitskaart
 • bankkaart (ter controle van de bankrekeningnummer)

Bedrag

n.v.t.

Uitzonderingen

Aardgas, via de aansluiting op het stadsdistributienet, en propaangas en butaangas in gasflessen komt niet in aanmerking.