Lachgas

Wat is lachgas?

Lachgas is een vluchtig snuifmiddel dat via een ballon wordt geïnhaleerd.

Hoe wordt het gebruikt?

Het gas wordt door middel van een slagroomspuit of een cilinder in de ballon gespoten. Er wordt in en uit de ballon geademd, zodat het geïnhaleerde gas langer in de longen blijft. Via de longen komt het gas snel in het bloed terecht en gaat het naar je hersenen. Wanneer je rechtstreeks uit gasflessen of patronen inhaleert, is de kans groot dat je lippen en longen bevriezen.

Werking en effecten

Het inhaleren van lachgas zorgt voor een kortdurende, maar sterke roes. Het beïnvloedt je waarneming en geeft een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies, duizeligheid, verwardheid, hoofdpijn, misselijkheid en evenwichtsstoornissen. Dit kan zowel euforie, onrust en angst veroorzaken. Hoe vaker je gebruikt, hoe groter de kans op andere klachten zoals gevoelloosheid en tintelingen in handen en voeten.

Van zodra je stopt met inhaleren, verdwijnt het effect binnen 5 minuten.

De risico’s voor de gebruiker

Op korte termijn en bij verkeerd gebruik kan lachgas schadelijke gevolgen hebben, zoals bevriezing van de longen of een zuurstoftekort in de hersenen.

Het is niet enkel schadelijk voor de gebruiker zelf, maar ook voor anderen. Als je onder invloed van lachgas met de wagen rijdt, vergroot de kans op ongelukken.

De combinatie van lachgas met alcohol (of andere verdovende middelen) is zeer gevaarlijk.

Het verdovende effect bemoeilijkt je ademhaling waardoor je te weinig zuurstof krijgt met mogelijk een hartaanval tot gevolg.

Hoe vaker en meer je het gebruikt, hoe groter de drang om het opnieuw te doen.

De gevolgen voor het milieu

Vaak worden rondslingerende lachgaspatronen op straat, pleintjes, parken en parkeerplaatsen aangetroffen. Die patronen zijn gemaakt van aluminium en zijn dus heel vervuilend voor het milieu.

Wat kan je als bewoner zelf doen bij het vinden van patronen? Lachgaspatronen kun je meegeven met het restafval. Je kan ook een melding maken bij de stad.

Welke regels gelden in Maaseik?

Het oneigenlijk gebruik van lachgas kan eveneens overlast veroorzaken. Daarom is het in een aantal gevallen noodzakelijk dat de lachgasflessen/-capsules bestuurlijk in beslag genomen worden als preventieve maatregel. In dat kader is de burgemeester bevoegd om de nodige maatregelen te nemen die de openbare orde vrijwaren en garanderen. Zo kan de burgemeester beslissen dat de capsules en flessen vernietigd dienen te worden door een erkende verwerker. Om deze kosten die door bestuurlijke maatregel gegenereerd worden, te kunnen recupereren, keurde de gemeenteraad een retributiereglement goed.

Daarnaast is het gebruik en oneigenlijke verkoop van lachgas verboden in Maaseik door het GAS-reglement. De boete voor een inbreuk tegen lachgas kan oplopen tot €350.

Weetje

Ben je verkouden? Dan is het extra gevaarlijk. De samengeperste lucht zorgt voor extra druk in het hoofd waardoor het trommelvlies kan springen. Dit kan in zeldzame gevallen leiden tot blijvende gehoorschade.