Duurzaam verblijf

Maak hier​ een afspraak

​Na 5 jaar ononderbroken verblijf kan je als EU-burger(E-kaart) of familielid van een EU-burger(F-kaart) duurzaam verblijfsrecht aanvragen. De aanvraag gebeurt aan de hand van een bijlage 22. De behandeling van de aanvraag duurt vijf maanden. Wanneer duurzaam verblijf wordt toegekend, word je ingeschreven in het bevolkingsregister in plaats van in het vreemdelingenregister. Dan krijg je respectievelijk een E+-kaart of een F+-kaart.

Voorwaarden

Na 5 jaar ononderbroken verblijf kan je als EU-burger of familielid van een EU-burger duurzaam verblijfs- recht aanvragen.

Procedure

Maak hier​ een afspraak

Je meldt je aan voor de aanvraag van het duurzaam verblijf. Wij controleren vervolgens of je in aanmerking komt voor deze aanvraag. Er wordt dan een bijlage 22 opgemaakt die je dient te ondertekenen. Eén exemplaar versturen we naar de dienst vreemdelingenzaken en één exemplaar krijg je mee als bewijs van de aanvraag. Na vijf maanden kan je komen informeren als we een positief antwoord hebben ontvangen van de dienst vreemdelingenzaken. Bij een positief antwoord kan dan de E+-kaart of F+-kaart worden aangevraagd.

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

n.v.t.