adreswijziging.jpg

Adreswijziging

​​​Indien je binnen België verhuist dien je dit binnen de 8 dagen te melden aan het gemeentebestuur van je nieuwe verblijfplaats.   ​

Voorwaarden

Na de doorgave van je nieuwe verblijfplaats, zal de politie een woonstcontrole uitvoeren.
​Nadat de politie de woonstcontrole heeft uitgevoerd moet je wachten op het bericht van de dienst burgerzaken, alvorens je naar de dienst te begeven om de adreswijziging definitief te maken.

Procedure

Stap 1: De verhuis melden. Dit kan via onderstaande mogelijkheden.

  • Je vult dit formulier in en geeft het af aan de snelbalie, of
  • Je vult het e-formulier​ op de website in, of
  • Je belt naar 089 560 560, of
  • Je mailt naar dienstverlening@maaseik.be

Stap 2: De politie komt een woonstcontrole doen.

Stap 3: Wij nodigen jou uit om de verhuis officieel te registreren.​

Meebrengen

identiteitskaart + pincode

Bedrag

geen kosten

Uitzonderingen

Een uitzondering geldt als je als minderjarige voor het eerst de ouderlijke woning verlaat. Meld je dan persoonlijk aan in het administratief centrum, in het bijzijn van minstens één persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. Ben je in Maaseik komen wonen zonder hiervan aangifte te doen, dan kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om je ambtshalve in te schrijven. Als je België wil verlaten dan vraag je een bewijs van uitschrijving. Hiervoor hebben we je adres in het buitenland nodig. Je dient je persoonlijk aan te bieden.