Adreswijziging

​Indien je binnen België verhuist dien je dit te melden binnen de 8 dagen aan het gemeentebestuur van je nieuwe verblijfplaats.

Voorwaarden

Nadat de politie de woonstcontrole heeft uitgevoerd moet je wachten op het bericht van de dienst burgerzaken.

Procedure

Je kan de adreswijziging doorgeven bij de dienst burgerzaken, telefonisch (089/560.560) of per e-mail (bevolking@maaseik.be) Je hoeft hiervoor niet naar het administratief centrum te komen. Bezorg ons van elk gezinslid de volgende gegevens: - naam en voornaam - geboortedatum - rijksregisternummer - vorige adres en het nieuwe adres. Na de aangifte komt de wijkagent ter plaatse om de adreswijziging vast te stellen. De datum van de inschrijving is de datum van de aangifte. De dienst burgerzaken zal je adreswijziging registreren in de bevolkinsregisters. Wacht op een bericht van ons om langs te komen voor de aanpassing van de identiteitskaart.

Meebrengen

​Voor de aanpassing van je identiteitskaart na de woonstcontrole breng je de pincode van deze kaart mee.

Bedrag

geen kosten

Uitzonderingen

Een uitzondering geldt als je als minderjarige voor het eerst de ouderlijke woning verlaat. Meld je dan persoonlijk aan in het administratief centrum, in het bijzijn van minstens één persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. Ben je in Maaseik komen wonen zonder hiervan aangifte te doen, dan kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om je ambtshalve in te schrijven. Als je België wil verlaten dan vraag je een bewijs van uitschrijving. Hiervoor hebben we je adres in het buitenland nodig. Je dient je persoonlijk aan te bieden.