Vaste standplaats buiten wekelijkse markt

​​​Marktkramers die een vaste standplaats wensen op het openbaar domein buiten de wekelijkse markt (openbare weg of jaarmarkten), kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij Stad Maaseik, dienst Economie. Stad Maaseik kan beslissen om deze standplaats toe te kennen per abonnement dan wel voor een bepaalde periode. In geval de standplaats toegekend is per abonnement, gelden dezelfde regels als voor de openbare markten.

Voorwaarden

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in het gemeentelijk marktreglement.

Procedure

De aanvraag voor de standplaats wordt ingediend bij het Stadsbestuur. Daarna keurt het Schepencollege de standplaats al dan niet goed en wordt de plaats toegekend. Stad Maaseik behoudt zich het recht voor om eventueel een andere plaats voor te stellen of een aanvraag te weigeren.

Bedrag

1,40 euro per lopende meter winkelzijde per dag indien sprake van een abonnement. Zoniet, 4 euro per lopende meter winkelzijde per dag

Uitzonderingen

n.v.t.

Contactinformatie