Verbranden groenafval

​Onbehandeld houtafval mag onder bepaalde voorwaarden worden verbrand na toestemming van de burgemeester.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Je dient een aanvraag in per brief of per mail met informatie over het tijdstip, de locatie en de hoeveelheid te verbranden onbehandeld hout. Er wordt gemeld als er meer informatie vereist is. Indien volledig, zal de burgemeester een beslissing nemen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Bedrag

geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.