Vergunning kansspelen

​​Om een kansspelvergunning aan te vragen via de kansspelcommissie, dien je eerst een advies aan te vragen van de burgemeester. Er zijn vier soorten reële kansspelinrichtingen: - casino’s of kansspelinrichtingen klasse I; - speelautomatenhallen of kansspelinrichtingen klasse II; - cafés of kansspelinrichtingen klasse III; - wedkantoren of kansspelinrichtingen klasse IV. Afhankelijk van het soort vergunning dat je aanvraagt, mag je een bepaalde kansspelinrichting uitbaten. Zo voorziet de wet op de kansspelen vergunningen klasse A, B en C. Deze laten respectievelijk de uitbating toe van kansspelinrichtingen klasse I, II en III. Voor vergunning klasse B dien je bij de kansspelcommissie een convenant voor de leggen met de gemeente waar de kansspelinrichting zal gevestigd worden en een advies van de burgmeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester en afgestempeld met de stempel van de gemeente. Voor de vergunning klasse C moet je bij de kansspelcommissie enkel het advies van de burgemeester voorleggen waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden

Uittreksel strafregister en uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen voor de vergunning klasse B. Identiteitskaart, vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken en bewijs van inschrijving in de KBO in de hoedanigheid van handelsonderneming (drankgelegenheid) voor de vergunnning klasse C.

Procedure

Voor vergunning klasse B dien je bij de kansspelcommissie een convenant voor te leggen met de gemeente waar de kansspelinrichting zal gevestigd worden en een advies van de burgmeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester en afgestempeld met de stempel van de gemeente. Voor de vergunning klasse C moet je bij de kansspelcommissie enkel het advies van de burgemeester voorleggen waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.

Bedrag

De aanvraag en de afgifte van advies zijn kosteloos

Uitzonderingen

N.v.t.

Contactinformatie