Verhuur/reservatie sportaccommodaties

sportevenementen of sportbenefits:
  • (meestal) in openlucht georganiseerd ​
  • ​al dan niet met een risicofactor 
  • met een groot aantal deelnemers en/of toeschouwers 
  • die een invloed/impact hebben op verkeer, omgeving, milieu.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

De sportdienst organiseert - nadat het evenement officeel werd aangevraagd - ruim een maand voor het sportevenement een overleg met de hulpdiensten (politie, brandweer, Rode Kruis) de stedelijke dienst werken, waarop de nodige afspraken worden gemaakt.

Bedrag

voor materialen van de uitleendienst (nadar, podia, enz) betaal je een waarborg en een huurprijs.

Uitzonderingen

n.v.t.

Contactinformatie