Werkingssubsidies

​​De stad Maaseik steunt jeugdig enthousiasme! Jeugd en jeugdwerk doen onze stad bruisen. Als jeugdvereniging zorgen jullie daarvoor en het stadsbestuur steunt jullie daarbij. Werkingssubsidies zijn de toelagen die door de Stad Maaseik uitgekeerd worden aan de verschillende jeugdverenigingen om hun dagelijkse werking te ondersteunen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen, jeugdafdelingen van politieke verenigingen en jeugdhuizen.

Voorwaarden

Jeugdvereniging is erkend door de stad Maaseik.

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in dat je kan downloaden op www.jeugdraadmaaseik.be/subsidies en bezorgt dit aan de jeugddienst.
De aanvragen moeten vóór 1 oktober ingediend worden.

Meebrengen

​- Werkingstoelagen aan jeugdverenigingen: Aanvraagformulier, attest verzekering, ledenlijst, lijst leiding, jaarprogramma
- Werkingstoelagen aan speelpleinwerkingen: Aanvraagformulier, aanwezigheidslijst, ledenlijst, lijst leiding
- Werkingstoelagen aan jeugdafdelingen van politieke verenigingen: Aanvraagformulier, aanwezigheidslijst, ledenlijst, jaarprogramma
- Werkingstoelagen aan jeugdhuizen: Aanvraagformulier, openingsuren en bewijzen van activiteiten ​

Bedrag

n.v.t.

Uitzonderingen

Aanvraagformulier