Witte kinderpasjes voor niet-belgische kinderen

​Maak hier​ een afspraak

​Het identiteitsbewijs met foto is een identiteitsdocument voor kinderen(niet- Belgen) jonger dan 12 jaar. Dit document wordt ook wel 'kinderpasje' genoemd. Het wordt afgeleverd op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind. Dit identiteitsbewijs is twee jaar geldig en vervalt op de twaalde verjaardag van de houder. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden. Voor de meeste landen buiten de Europese Unie is een geldig paspoort (eventueel met visum) vereist. En volstaat dit identiteitsbewijs dus niet. Om te weten welke landen hiervoor in aanmerking komen, raadpleeg je het best het consulaat of ambassade van het land dat je gaat bezoeken.

Voorwaarden

Het identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Procedure

Maak hier​ een afspraak

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan. De aanvrager krijgt het identiteitsbewijs onmiddellijk mee. Bij de aanvraag moet het kind ook aanwezig zijn.

Meebrengen

​Recente pasfoto.

Bedrag

€ 1,50

Uitzonderingen

n.v.t.