onderwijs_1.jpg

Allerlei

School- en studietoelagen

Een school- of studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen.
Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit.
Je krijgt alleen een toelage als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn.
Een toelage aanvragen moet je altijd zelf aanvragen, dit gaat niet automatisch. Je kan een toelage aanvragen vanaf 01 augustus tot en met 01 juni van het lopende schooljaar.

Voor meer info kun je bellen naar het gratis nummer 1700
Op de website www.studietoelagen.be kun je meer info vinden en de aanvraagformulieren.

Schoolvakanties

Wil je graag een overzicht van de schoolvakanties ? Via http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties  kun je al de schoolvakanties terugvinden.