onderwijs_1.jpg

Allerlei

School- en studietoelagen

Een school- of studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen.
Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit.
Je krijgt alleen een toelage als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn.
Kinderen die kleuter-, lager- of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoelage als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde. U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het groeipakket tussen september en december.

Een studietoelage voor het hoger onderwijs moet u zelf aanvragen. Meer info hierover kan u terugvinden op de website www.studietoelagen.be of u kan bellen naar het gratis nummer 1700.

Schoolvakanties

Wil je graag een overzicht van de schoolvakanties ? Via http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties  kun je al de schoolvakanties terugvinden.