Besluitenlijst burgemeester 2019 en 2020

Je kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijst zijn vermeld. Contacteer hiervoor de dienst onder aan de pagina.

Tegen besluiten kan in sommige gevallen een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Meer informatie hierover vind je bij de klachtenwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

2020

2019

Contactinformatie