Huurderssyndicaat

Het Huurderssyndicaat Limburg is een dienst die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privé-huurders als van huurders van een sociale woning. Je kan hier terecht voor o.a. : -advies over je rechten en plichten als huurder -bemiddelen en onderhandelen met de verhuurder -administratie om uw rechten als huurder uit te oefenen (brieven) -ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring -procedures bij het Vredegerecht -organisatie van acties bij collectieve klachten -herberekenen van kosten en lasten -bijstand bij de opmaak van een plaatsbeschrijving -bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid -onderhandelingen bij de instanties over algemene huurprobleme

Procedure

Indien je vragen of problemen hebt rond huren, kan je terecht bij het huurderssyndicaat in het welzijnshuis. Opgelet, dit kan enkel na afspraak die je kan vastleggen door te telefoneren naar 011/333 576.

Bedrag

Voor een bemiddeling vraagt het huurderssyndicaat een vergoeding. Voor meer informatie zie www.huurderssyndicaat.be

Uitzonderingen

n.v.t.