Afrekening verbruikskosten

​De stad Maaseik heeft verschillende jeugdlokalen ter beschikking gesteld van jeugdverenigingen. Dit zijn de lokalen op de Sportlaan te Maaseik, het lokaal van KLJ Voorshoven, het lokaal in Neeroeteren van de Speelpleinwerking, Jh d4ambi en JSC Fuego. Jaarlijks wordt er een afrekening gemaakt van de verbruikte energiekosten. De jeugddienst maakt een berekening van de kosten en verdeeld deze over de gebruikers op basis van afspraken zoals bepaald door het CBS.

Voorwaarden

aanvrager is gebruiker van het jeugdlokaal

Procedure

Jaarlijks wordt er een afrekening gemaakt van de verbruikskosten van water, electriciteit en gas van de verschillende jeugdlokalen. Op basis van gemaakte afspraken gebeurt de verdeling over de verschillende gebruikers van de lokalen.

Bedrag

geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.