dienst werken

Beschrijving

De dienst werken staat in voor het beheer van het stadspatrimonium in het algemeen (wegen, openbaar domein, privé-domeinen van de stad, gebouwen en monumenten). Zij is actief op de volgende terreinen:

 • werken in eigen beheer (onderhoud plantsoenen, bossen, wegbermen, begraafplaatsen, wegsignalisatie en gebouwen)
 • werken uitgevoerd door aannemers (aanbesteding en administratieve afhandeling)
 • administratieve afhandeling van meldingen, vragen en klachten vanwege de bevolking
 • behandelen van aanvragen voor vergunning m.b.t. inname openbaar domein, enz.
 • verkoop van vuilniszakken, grofvuilstickers, enz.

Bezoeken buiten deze openingsuren zijn mogelijk, mits voorafgaandelijke afspraak.

Medewerkers

Vacant (diensthoofd)

 • algemeen leidinggevende dienst werken

 • algemeen verantwoordelijke voor de opvolging van de afhandeling van de administratieve en technische dossiers van de dienst
 • verantwoordelijke voor dagbalie van de dienst (verkoop, meldingen, klachten, enz.)
 • aanvragen grachtoverwelvingen, informatie over riolering
 • beheer begraafplaatsen
 • administratie afhandeling van bepaalde aankoopdossiers

 

Audrey Swennen
T. 089 560 588 E. audrey.swennen@maaseik.be

 • administratieve afhandeling en opvolging van betoelagingsdossiers m.b.t. werken aan wegen en gebouwen uitgevoerd door aannemers en externe ontwerpers
 • administratieve afhandeling van investeringdossiers van de nutsmaatschappijen
 • afhandeling van meldingen van gebreken aan de infrastructuur van de nutsmaatschappijen

 

Jean Fincken
T. 089 560 590 E. jean.fincken@maaseik.be

 • administratieve afhandeling en opvolging van dossiers opgemaakt in eigen beheer m.b.t. het uitvoeren van werken aan wegen en gebouwen
 • administratieve afhandeling van bepaalde aankoopdossiers
 • opvolgen van herstellingen aan openbaar domein ingevolge nieuwe aansluitingen, enz. aan de nutsleidingen in het algemeen

 

Hilde Kuypers

T. 089 560 591 E. hilde.kuypers@maaseik.be

 • opvolging van het uitvoeren van technische hulp bij het organiseren van evenementen
 • behandelen aanvragen inname openbaar domein
 • verlenen signalisatievergunningen aan aannemers die opdrachten uitvoeren op grondgebied van stad Maaseik
 • opvolging en verwerking van administratie taken m.b.t. het technische personeel

 

Ruud Decramer
T. 089 560 593 E. ruud.decramer@maaseik.be

 • technisch deskundige
 • zorgen voor het nemen van energiebesparende maatregelen
 • opvolging van het onderhoud van installaties in gebouwen

 

Jeroen Sleven
T. 089 560 589 E. jeroen.sleven@maaseik.be

 • Technisch deskundige omgeving (wegen en riolering e.a.)

Waar kan je ons bereiken?