Dienst infrastructuur en patrimonium

Beschrijving

De dienst infrastructuur en patrimoniumstaat in voor het beheer van het stadspatrimonium in het algemeen (wegen, openbaar domein, privé-domeinen van de stad, gebouwen en monumenten). Zij is actief op de volgende terreinen:

  • werken in eigen beheer (onderhoud plantsoenen, bossen, wegbermen, begraafplaatsen, wegsignalisatie en gebouwen)
  • werken uitgevoerd door aannemers (aanbesteding en administratieve afhandeling)
  • administratieve afhandeling van meldingen, vragen en klachten vanwege de bevolking
  • behandelen van aanvragen voor vergunning m.b.t. inname openbaar domein, enz.
  • verkoop van vuilniszakken, grofvuilstickers, enz.

Bezoeken buiten deze openingsuren zijn mogelijk, mits voorafgaandelijke afspraak.

 

Waar kan je ons bereiken?