Ereburgerschap voor gebroeders Van Eyck

27
jun
2022

De internationale naam en faam van de gebroeders Van Eyck straalt af op Maaseik. Jan en Hubert maken onze inwoners trots en dat komt op verschillende vlakken tot uiting: van het standbeeld uit 1864 op de Markt, de Van Eycklaan, zaal Van Eyck, de Van Eyck-tripel, het Van Eyckplatform, het Van Eyck pop up Museum, Speelgroep Van Eyck, toeristische rondleidingen met Van Eyck als thema, Street art geïnspireerd op van Eyck, ...

Ook kunnen we op basis van een hele lijst grondige argumenten zeggen dat onze stad hun bakermat is.

Uitgebreide argumentatie

Vandaar dat zij terecht door de Stedelijke Cultuurraad Maaseik werden voorgedragen als ereburgers van de stad Maaseik. Dit werd zojuist officieel bekendgemaakt met een korte plechtigheid aan het standbeeld van de gebroeders Van Eyck op de Markt en wordt  later deze avond bekrachtigd door de gemeenteraad.

Contactinformatie