Gezondheid en wateroverlast

wateroverlast KlaaskensmolenWe werden in juli 2021 getroffen door extreem hevige regenval, met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Veel burgers stellen zich terecht vragen over het gebruik van putwater en groenten uit eigen tuin, omdat na het terugtrekken van het water vervuild slib wordt afgezet.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom een aantal adviezen.

 

Soorten verontreiniging

Microbiologische verontreiniging

Bij overstromingen wordt zowel regenwater, oppervlaktewater (beken, rivieren, …), rioolwater als water uit septische putten meegevoerd. Dit water is belast met micro-organismen die achterblijven wanneer het water zich terugtrekt. Het gaat meestal om niet-ziekteverwekkende micro-organismen die op waterbodems leven, maar ook ziekteverwekkende bacteriën, parasieten en virussen kunnen voorkomen.

Chemische verontreiniging

Het water zal bij overstromingen chemische stoffen kunnen meevoeren uit bijvoorbeeld stookolietanks. Deze stoffen kunnen bij het terugtrekken van het water achterblijven op de oppervlakten van materialen en bodems waarmee het water in contact is geweest.

Wat als mijn groentetuin overstroomd geweest is?

De groenten die nog aanwezig waren in de moestuin op het moment dat hij overstroomd werd, zijn absoluut niet meer geschikt voor consumptie. De groenten mogen niet gecomposteerd worden voor gebruik in de moestuin.

Het slib dat achtergebleven is in de moestuin kan ook later voor problemen zorgen. Of in de toekomst nog een moestuin kan gehouden worden in alle getroffen gebieden moet onderzocht worden op basis van de eigenschappen van het na de overstroming achtergebleven slib. Mogelijk kunnen hiervoor monsternames en analyses nodig zijn. Meer info over een gezonde moestuin kan je terugvinden op de website www.gezonduiteigengrond.be.

Wat als ik putwater als drinkwater gebruik?

Als je gebruik maakt van putwater als drinkwater en de put overstroomd is geweest, dan is het absoluut afgeraden om dit water nog te gebruiken als drinkwater. Vooraleer de put weer in gebruik te nemen wordt aanbevolen om de put schoon te (laten) maken, te (laten) desinfecteren en de kwaliteit van het water te laten controleren.

Particuliere putwatergebruikers die niet kunnen aansluiten op het openbaar waterleidingnet, kunnen een gratis controle aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De analyseresultaten worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid gezondheidskundig beoordeeld. Een aanvraagformulier is terug te vinden via de website http://www.zorg-en-gezondheid.be/drinkwater.

Particulieren die wel kunnen aansluiten of aangesloten zijn op het openbaar waterleidingnet kunnen terecht bij een erkend labo voor de analyse van drinkwater. Je vindt een lijst van erkende labo’s op de website www.lne.be/themas/erkenningen/labo/drinkwateranalyse.

Putwater als drinkwater gebruiken houdt sowieso meer risico’s in dan gebruik van het stelselmatig op kwaliteit gecontroleerde leidingwater. In die zin ontraden wij het gebruik van putwater als drinkwater. Regenwater (oa. uit regenwaterciternes) is als drinkwater ongeschikt.

Wat als mijn huis overstroomd is geweest?

Omdat de muren en vloeren veel water hebben opgenomen tijdens de overstroming, is het van groot belang dat dit water zo snel mogelijk opdroogt. De muren worden best grondig gereinigd met zuiver water waaraan bleekwater werd toegevoegd (150 ml bleekwater op 10 liter water).

Om te drogen, probeer je het huis zo goed mogelijk te verwarmen en zorg je ook voor een goede ventilatie.

Het droogproces zal de groei van schimmel en eventuele microbiële verontreiniging tegengaan.