gezonde-gemeente.jpg

Waarom gezondheidspreventie?

logo gezonde gemeente

Een goede gezondheid zorgt voor meer levenskwaliteit. Heb je dit zelf in de hand? Ja, gedeeltelijk. Gezond leven is een keuze die meer voor de hand ligt in een gezonde omgeving, aangemoedigd door een gezond beleid.

Gezonde keuzes maken is eenvoudiger als:

  • je de juiste informatie krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van folders en brochures over verschillende gezondheidsthema's.
  • de omgeving gezonde keuzes stimuleert, bijvoorbeeld als de school voorziet in drinkwaterfonteintjes zodat alle leerlingen de gelegenheid krijgen water te drinken.
  • de regelgeving zich richt naar een gezond beleid, bijvoorbeeld zodat een bedrijf tot afspraken komt die de werknemers beschermen tegen de risico's van passief roken.
  • de overheid middelen aanreikt om ziekten te voorkomen, bijvoorbeeld door het gratis borstkankeronderzoek bij vrouwen van 50 tot 69 jaar.

Beter voorkomen dan genezen!
Daarom werken we rond:

  • gezond eten
  • stoppen met roken
  • ongevallen voorkomen in de privésfeer
  • vaccinatie tegen infectieziektes
  • borstkankeronderzoek voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar
  • geestelijke gezondheid