regenwater.jpg

Hemelwaterput - infiltratievoorziening

Mogelijke premies

Fluvius hemelwater

Fluvius infiltratievoorziening

 

HEMELWATERPUT

Een reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater.

Welke woningen komen in aanmerking?

 • Bestaande woningen.
 • Nieuwbouw woningen met een bouwvergunning voor 8 september 1999.

Hoeveel bedraagt de premie?
Premie van 250 euro.
De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de premie:

 • Minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput.
 • Enkel voor nieuwe materialen en toestellen.
 • Het volume van de put bedraagt minimum 50 l/m² totaal horizontaal dakoppervlak en een minimum van 3000 l.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van één toilet of wasmachine.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.

Hoe premie aanvragen ?

 • Online aanvragen of met een aanvraagformulier.
 • Kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige installatie van de put met vermelding van het plaatsingsadres.
 • Kopie van de laatste bouwvergunning.
 • Grondplan van de woning met afmetingen, situering van de toekomstige hemelwaterput en aftappunten, en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater.

Klik hier voor het aanvraagformulier. Opsturen naar Fluvius t.a.v. dienst premies, Postbus  10020, 2800 Mechelen.

 

INFILTRATIEVOORZIENING

Een voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem.

Een infiltratievoorziening kan gebouwd worden op verschillende manieren:

 • Als infiltratieput: put met waterdoorlatende bodem en zijkanten omhuld met een filterdoek en kiezel.
 • Als infiltratieleiding: infiltratiebuis, met voldoende grote diameter, die gelegen is in een greppel van 40x 40 cm die rondom de buis gevuld is met grof zand of grind.
 • Als wadi: oppervlakte –infiltratiessyteem waarbij afstromend regenwater bovengronds wordt geborgen in een verlaagde groenzone en van daaruit via een humeuze toplaag wegzijgt naar een infiltratiekoffer met drain. Als infiltratie niet mogelijk is, vindt afvoer naar oppervlaktewater plaats via de drain.

Welke woningen komen in aanmerking ?:

 • Bestaande woningen.
 • Nieuwbouw woningen met een bouwvergunning voor 1 februari 2005.

Hoeveel bedraagt de premie ?
Premie van 250 euro.
De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de premie:

 • Minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de infiltratievoorziening.
 • Enkel voor nieuwe materialen en toestellen.

Hoe premie aanvragen ?

 • Online aanvragen of met een aanvraagformulier.
 • Kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige infiltratievoorziening met vermelding van het plaatsingsadres.
 • Kopie van de laatste bouwvergunning.
 • Grondplan van de woning met afmetingen, situering van de toekomstige infiltratievoorziening en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater.

Klik hier voor het aanvraagformulier. Opsturen naar Fluvius t.a.v. dienst premies, Postbus  10020, 2800 Mechelen.