opvoeding.jpg

Hulp aan huis

Gezinscoach Maaseik

De gezinscoach werkt samen met gezinnen met kinderen en hun netwerken, in situaties waar de vraag om hulp van het gezin niet toereikend wordt beantwoord door het professionele netwerk (hulpverleners) of het sociale netwerk (familie, vrienden, buren).

Deze gezinnen hebben vaak problemen op allerlei levensdomeinen. De gezinscoach kan ingeschakeld worden bij gezinnen met kinderen, met de focus op gezinnen met kinderen van 0-3 jaar.

De gezinscoach helpt het gezin de problemen aan te pakken, samen met mensen die dichtbij het gezin staan. Aan de hand van een plan van aanpak gaat het gezin met de gezinscoach aan de slag. Het uiteindelijke doel is dat de zelfredzaamheid van het gezin vergroot wordt.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Sanne Goyens.

Sanne Goyens - OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 Maaseik
089/56 99 10
sanne.goyens@maaseik.be

Thuiscompagnie

Thuiscompagnie is een samenwerkingsverband tussen de provincie Limburg en de Limburgse diensten Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg. Thuiscompagnie maakt gezinszorg toegankelijk voor kwetsbare gezinnen met kinderen. Verzorgenden komen aan huis en bieden praktische ondersteuning bij alles wat er moet gebeuren om het huishouden draaiend te houden. De verzorgenden werken in opdracht van het gezin, op hun maat en samen met hen. Door hun verbindende aanwezigheid versterken ze gezinnen om terug meer greep op hun leven te krijgen.

Wil je beroep doen op Thuiscompagnie?