banner jobstudenten kinderopvang

Jobstudenten kinderopvang

Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes en groepsopvang Hopsa zoeken jobstudenten vanaf 18 jaar tijdens de zomermaanden juli en augustus 2022.

Wil jij een toffe vakantiejob deze zomer?

Stel je dan kandidaat voor vakantiewerk als begeleider bij de Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes en de  groepsopvang (kinderdagverblijf) Hopsa!!

Diplomavoorwaarden
Kind & Gezin

Om in de zomervakantie voldoende begeleiders te kunnen inzetten, is de Dienst Kinderopvang van de stad Maaseik op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde jobstudenten. Omdat Robbedoes en Hopsa enkel jobstudenten inzetten die ook kunnen meetellen als begeleider voor de opvang van kinderen, moeten de jobstudenten 18 jaar zijn en voldoen aan de diplomavoorwaarden van Kind & Gezin.

  • Master opleidingen: alle diploma’s.
  • Bachelor opleidingen: alle diploma’s.
  • Geslaagd zijn in o.a. het 2de jaar bachelor leraar kleuter onderwijs, leraar lager onderwijs, orthopedagogie.
  • Technisch secundair onderwijs: o.a. sociaal-technische wetenschappen, jeugd en gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, verpleegaspirant, gezondheid- en welzijnswetenschappen.
  • Beroepsonderwijs: Kinderzorg + 7de jaar specialisatiejaar Kinderzorg.

Als jobstudent moet je in het bezit zijn van één van bovenstaande diploma’s. Als je je studie vóór aanvang van de zomervakantie niet afgerond hebt, kom je bijgevolg niet in aanmerking. Indien je in aanmerking komt als jobstudent moet je opgeven of je in juli of in augustus vakantiewerk wenst te doen.

Solliciteren

Als kandidaat – jobstudent moet je een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae schrijven voor 18 februari 2022: Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Maaseik, dienst P&O, t.a.v. Inge Tiesters, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik of mailen naar sollicitaties@maaseik.be.

Alle kandidaten die voldoen aan de diplomavereisten krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek dat zal plaatsvinden in de krokusvakantie (28-02-2022 tot 06-03-2022). ben je dan belet, dan wordt er op een ander moment een gesprek ingepland.

Contactinformatie