Buurtbemiddeling

​​Een neutrale bemiddelaar helpt jou en je buren om de communicatie te herstellen, het probleem bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Met buurtbemiddeling kan je net voorkomen dat de conflicten met je buur escaleren en bij politie of gerecht terechtkomen.

Voorwaarden

Buurtbemiddeling treedt niet in de plaats van politie of gerecht en komt evenmin tussen als het gaat om feiten die al door de rechtbank behandeld worden.

Procedure

Maak een afspraak met de coordinator (Liesbeth Bleux). Zij contacteert een buurtbemiddelaar die eerst een gesprek met de aanvrager heeft en nadien de buur contacteert voor een gesprek. Samen wordt getracht om tot een oplossing te komen van het geschil.

Bedrag

geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.