Parkeerretributie

De parkeerders van het bovengronds parkeren dienen zich te houden aan het retributiereglement. Indien ze een retributie krijgen dienen ze deze binnen 5 dagen te betalen via overschrijving zoals vermeld op de retributiebon.

Bij niet-betaling worden ze per briefwisseling (eerste herinneringsbrief) op de hoogte gesteld van de parkeerretributie die ze nog dienen te betalen. De parkeerders hebben hiervoor 14 dagen de tijd. Als de parkeerretributie niet betaald wordt, volgt een laatste aanmaning. De parkeerretributie wordt dan 25  euro en dient binnen de 14 dagen betaald te worden. Bij niet betalen gaat het dossier naar de deurwaarder.

Voorwaarden

N.v.t.

Procedure

n.v.t.

Bedrag

Uitzonderingen

n.v.t.