hopsa.jpg

Oppas voor kinderen met een handicap

Landelijke kinderopvang

Onthaalouders bieden kleinschalige en kwalitatieve kinderopvang. De opvang gebeurt in een famili­ale sfeer, waarin geborgenheid en de individuele ontplooiing van elk kind centraal staan.

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn ook welkom bij de onthaalouders. Er is toezicht en begeleiding door een verantwoordelijke kinderopvang. De kinderen zijn verzekerd. De dagprijs wordt berekend op basis van het gezinsinkomen en is fiscaal aftrekbaar.

Landelijke kinderopvang Maaseik
logo landelijke kinderopvang Hertstraat 19B 3680 Maaseik
T: 089 56 27 10
Infolijn: 070 24 60 41 (9u-14u)
M: LKOmaaseik@landelijkekinderopvang.be
M: limburg@landelijkekinderopvang.be  

Meer informatie op de website.

Lidoa

Lidoa is de Limburgse Dienst voor Oppas en Assistentie aan personen met een handicap. De dienst wil mantelzorgers ondersteunen door het verlenen van oppas en assistentie aan kinderen en volwassenen met een handicap. Het gaat om hulp die niet door andere professionele thuiszorgorganisaties gegeven wordt.

Lidoa
Rederijkersstraat 53
3500 Hasselt
T 011 232 204
kelly.vanbrabant@kvg.be

Voor meer informatie kijk op de website

 

Ook je mutualiteit voorziet in ondersteunende diensten waar je beroep op kan doen.
Klik hier voor de contactgegevens van de verschillende mutualiteiten.