Retributie op het afleveren van adressenlijsten

Artikel 1: De tarieven voor het afleveren van adressenlijsten worden voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 als volgt vastgesteld:

  • voor de adressen op formulier : 0,05 EURO per adres,
  • voor de adressen op zelfklevende etiketten : 0,10 EURO per etiket.

Voor scholen en verenigingen worden bovenstaande tarieven tot de helft herleid.

Artikel 2: De retributie is verschuldigd door de persoon die de gegevens aanvraagt en dient betaald te worden bij ontvangst van de gegevens.

Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt voor toezicht overgemaakt aan de Hogere Overheid.

Contactinformatie