speelstraat.jpg

Speelstraat organiseren

Vraag je speelstraat online aan

Een speelstraat is een straat die op vooraf bepaalde momenten volledig voorbehouden is aan spelende kinderen. De straat wordt gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. En dit op vaste openingsuren, te bepalen tussen 10 en 21 uur.

In een speelstraat mogen enkel bewoners van de straat stapvoets met de wagen door de straat rijden. Hetzelfde geldt voor mensen die een garage in de straat hebben. Bezoekers mogen niet met hun auto door de straat rijden. Veiligheidsdiensten mogen uiteraard altijd door.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als:

  • Er voldoende bewoners van de straat akkoord gaan.
  • De straat in een woonzone ligt en de snelheid beperkt is tot 50 km/uur.
  • Er geen openbaar vervoer door de straat rijdt.
  • Er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt.
  • De omliggende straten bereikbaar blijven.

Wanneer kan een speelstraat aangevraagd worden:

  • Voor één of meerdere aaneensluitende weken.
  • Voor een bepaald aantal weekends.
  • Voor 1 vaste dag in de week, voor een bepaalde periode.

Extra's

  • Om het nog leuker te maken in je straat, kan je een gratis speelpakketje aanvragen. Dit pakket bevat spelmateriaal waarmee jullie op straat kunnen spelen, maar ook de vlaggetjes en affiches die je speelstraat kunnen opfleuren. Het speelpakket kan gedurende de hele speelstraatperiode in de speelstraat blijven. Een aantal materialen dienen jullie na de speelstraatperiode terug in te leveren bij de jeugddienst van de stad Maaseik.
  • De straatverantwoordelijken kunnen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten. Deze verzekering biedt waarborgen voor: burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. De andere bewoners blijven zelf aansprakelijk voor schade door henzelf of door hun kinderen veroorzaakt. Meer informatie en het aanvraagformulier, zijn terug te vinden op www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Bewoners mogen zelf de periode kiezen wanneer ze hun straat als speelstraat willen inrichten.

Tijdens schooldagen is het niet mogelijk om een speelstraat in te richten.

Bekijk hier de nodige info in een folder voor bewoners en straatverantwoordelijken. Klik op de foto om de info te downloaden.

     

Contactinformatie