woonloket.jpg

Vastgoedinformatie aanvragen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze stad bedraagt €105 per kadastraal perceel.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van €36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het VastgoedinformatieplatformHoe kan je een aanvraag doen? Je bent:

Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden naar de gemeente (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond i.k.v. bodemonderzoek).

De stad Maaseik levert geen bodemattesten af. Een bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Contactinformatie