Dienst thuiszorg en ouderen

 • Gezinszorg
 • Minder mobielen centrale
 • Maaidienst
 • Zorgbemiddeling
 • Vlaamse zorgverzekering
 • Mantelzorg
 • Dorpsrestaurants
 • Buurtgerichte zorg
 • Woningaanpassingsadvies
 • Activiteiten voor senioren
 • Seniorenraad
 • Praatcafé dementie
 • Dementiekoor

Waar kan je ons bereiken?