woonloket.jpg

Aankondiging openbaar onderzoek watergevoelige open ruimtegebieden

Dit openbaar onderzoek loopt van 05/12/2023 tot en met 02/02/2024

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Op 6 oktober 2023 duidde de Vlaamse Regering 14 gebieden in de provincie Limburg voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied. Van 5 december 2023 t.e.m. 2 februari 2024 vindt hierover een openbaar onderzoek plaats. Meer informatie kan u vinden op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

Op woensdag 20 december vindt een informatie- en inspraakvergadering plaats onder de vorm van een infomarkt, doorlopend van 15 u tot 19 u, in het Vlaams Administratief Centrum, Hendrik van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.

Inschrijven kan op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

14 watergevoelige openruimtegebieden  in de provincie Limburg, op het grondgebied van Alken, Halen, Hasselt, Heusden-Zolder, Maaseik, Maasmechelen en Sint-Truiden

Op 6 oktober 2023 heeft de Vlaamse Regering ‘De Alk’ in Alken, ‘Bloemendaal-Halensbroek’ in Halen, ‘Hal-Berkenbos’ in Heusden-Zolder, ‘Recreatiegebied Viversel’ in Heusden-Zolder,

‘WUG De Slogen Bolderberg’ in Heusden-Zolder, ‘Koeweide Bolderberg’ in Heusden-Zolder en Hasselt, ‘Kmo-zone Kikbeek’ in Maasmechelen, ‘Park Mechelen-aan-de-Maas’ in Maasmechelen, ‘WUG Neeroeteren’ in Maaseik, ‘Cicindria Bevingen’ in Sint-Truiden, ‘Dorpsbeek door Velm - Noord’ in Sint-Truiden, ‘Dorpsbeek door Velm - Zuid’ in Sint-Truiden, ‘Melsterbeek Centrum Aalst - Noord’ in Sint-Truiden en ‘Melsterbeek Centrum Aalst - Zuid’ in Sint-Truiden voorlopig aangeduid als watergevoelige openruimtegebieden.

Over deze voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 5 december 2023 tot en met 2 februari 2024 ligt de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen: het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER, ter inzage:

  • Op de website van de CIW: integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek
  • Op de website van het Departement Omgeving: omgeving.vlaanderen.be/worg
  • Bij het gemeentebestuur van Maaseik, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

En ook bij andere lokale besturen:

  • Bij het gemeentebestuur van Alken, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken

  •  Bij het gemeentebestuur van Halen, Markt 14, 3545 Halen

  • Bij het gemeentebestuur van Hasselt, Limburgplein 1, 3500 Hasselt

  • Bij het gemeentebestuur van Heusden-Zolder, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

  • Bij het gemeentebestuur van Maasmechelen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen

  •  Bij het gemeentebestuur van Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied brengt bouwbeperkingen met zich mee, zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van een principieel akkoord, als vermeld in artikel 5.6.6, § 2, of § 3, tweede lid, van de VCRO, dat gegeven is voor gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Inspraakreacties kunnen analoog of digitaal worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 2 februari 2024 bij de CIW, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of via het inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek. Inspraakreacties kunnen ook tegen ontvangstbewijs worden bezorgd bij het gemeentebestuur van Alken, Halen, Hasselt, Heusden-Zolder, Maaseik, Maasmechelen en Sint-Truiden, op de bovenstaande adressen.

Contactinformatie