Aankomstverklaringen

​Personen van vreemde nationaliteit die naar Maaseik komen voor een kort verblijf(bijvoorbeeld als toerist, zakenlui,…) moeten zich binnen de drie werkdagen na aankomst melden bij de dienst bevolking tenzij hij/zij verblijft in een hotel. Zij worden in het bezit gesteld van een aankomst- verklaring. De aankosmtverklaring van een EU-onderdaan is geldig voor 90 dagen. Deze van een niet-EU-onderdaan is geldig voor de duur van het visum.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Bij aanbieding aan de balie wordt onmiddellijk deze verklaring opgemaakt.

Bedrag

€ 2,5

Uitzonderingen

n.v.t.