Standplaats woonwagenterrein

​​Het stadsbestuur van Maaseik heeft een woonwagenterrein ingericht voor vaste bewoners. Engerhoven heeft 26 standplaatsen. Om een eerlijke invulling van de vrijgekomen standplaatsen te garanderen, wordt met een wachtlijst gewerkt. Je kan je steeds als nieuwe kandidaat standplaatshouder aanmelden. Je wordt in de bestaande wachtlijst opgenomen. In de wachtlijst zijn er verschillende categorieën. Afhankelijk van je situatie word je in één van de vijf categorieën ondergebracht. Wie de eerste plaats op de wachtlijst bezet op het ogenblik dat een standplaats beschikbaar is, zal dus ook als eerste deze standplaats aangeboden krijgen. Je moet dan wel nog altijd aan de voorwaarden voldoen. Je kan op het ogenblik van de toewijzing een standplaats weigeren. Je wordt dan wel van de wachtlijst geschrapt en dient een nieuwe aanvraag in te doen.

Voorwaarden

- min. 18 jaar - woonwagenverleden hebben

Procedure

Om een standplaats te krijgen op het woonwagenterrein dien je ingeschreven te worden op een wachtlijst. Afhankelijk van in welke categorie je wordt ingedeeld word je een plaats toegewezen op de wachtlijst. Wanneer ere en standplkaats vrijkomt wordt deze aan de eerste person op de wachtlijst toegewezen. Volgende categorieën zijn er: 1:- Inwonende kinderen jonger dan 30 jaar van de huidige bewoners die zich zelfstandig willen vestigen. - Bewoners van Engerhoven die geen eigen standplaats hebben en langer dan 5 jaar hun domicilie met hoofdverblijfplaats geplaatst hebben op Engerhoven. 2: Vroegere bewoners van Engerhoven die minder dan 5 jaar weg zijn. 3: Kinderen en ouders van huidige bewoners van het terrein 4: Inwoners van Maaseik op voorwaarde dat ze woonwagenbewoners zijn. 5: Personen van buiten Maaseik op voorwaarde dat ze woonwagenbewoners zijn.

Bedrag

Geen kosten voor inschrijving op wachtlijst

Uitzonderingen

n.v.t.