attesten / bewijs van woonst,gezinssamenstelling

​De volgende attesten/uittreksels kan je aanvragen: - bewijs van woonplaats - bewijs van woonplaats met historiek - bewijs van leven - bewijs van gezinssamenstelling - bewijs van nationaliteit

Voorwaarden

De attesten/uittreksels kan je voor jezelf, je echtgenote/partner en kinderen aanvragen. Dus voor alle personen die ingeschreven staan op hetzelfde adres.

Procedure

Je kan deze attesten via het e-loket aanvragen. Vraag je deze attesten telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan dan versturen wij je deze documenten per post. Natuurlijk kan je deze attesten ook aan de balie verkrijgen.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Aan bepaalde personen die hiervoor een machtiging hebben kan er een uittreksel afgeleverd worden van een derde persoon. Dit kan o.a. door advocaten in het kader van een gerechtelijke procedure.